SERVEI WHATSAPP PER A BANS I COMUNICACIONS

L’Ajuntament de Beniatjar ha posat en funcionament una nova ferramenta comunicativa, el Servei Municipal de WhatsApp.

Tots els qui vulguen rebre al seu telèfon mòbil la informació d’interès municipal, els bans o l’agenda d’activitats programades a la localitat, podran donar-se d’alta al servei contactant al número 689 176 830. Sols hauran d'afegir aquest número a la seua llista de contactes i enviar un WhatsApp amb la paraula ALTA.

Es tracta d’un canal comunicatiu UNIDIRECCIONAL, amb missatges enviats des d’un ordinador, destinat a les notificacions per part de l’Ajuntament de Beniatjar, per la qual cosa no es respondrà ni a les cridades ni als missatges escrits. Per a contactar amb l’Ajuntament cal seguir fent-ho pels canals habituals, al telèfon 96 235 81 50 o al correu electrònic beniatjar_alc@gva.es. Els qui insisteixen a cridar o enviar missatges a aquest número seran eliminats de la llista de difusió. 

Les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Beniatjar, la finalitat del qual és la gestió de la participació activa de la ciutadania en els assumptes públics a través dels diferents instruments i canals d'interactuació. Les dades podrien ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres tècnics, amb la finalitat de prestar el suport tècnic necessari per als enviaments dels missatges de telefonia i/o correu electrònic. Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, presentant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d'identificació equivalent dirifgida al registre d'Entrada de l'Ajuntament de Beniatjar, C/ de Sant Roc, 19 - 46844 - Beniatjar (València).