INFORMACIÓ MUNICIPAL I GENERAL ESTAT D'ALARMA COVID-19

VEURE DOCUMENTS EN PDF ADJUNTS MÉS AVALL

 

HORARIS SETMANALS CONSULTORI MÈDIC: CONSULTAR AL TELÈFON DE L'AJUNTAMENT O AL CENTRE DE SALUT DE CASTELLÓ DE RUGAT

 

CENTRE SALUT DE CASTELLÓ DE RUGAT: 96 282 99 70 (CITA PRÈVIA) - 96 282 99 72 (URGÈNCIES)

 

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA MINISTERI DE SANITAT: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua…