L'AJUNTAMENT DE BENIATJAR BAIXA L'IBI D'URBANA

L'Ajuntament de Beniatjar ha aprovat, en sessió de 25 d'octubre de 2016, una rebaixa en el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles (IBI) de naturalesa urbana, passant del 0,75 al 0,70.

En la mateixa sessió es va aprovar la creació d'un abonament de 10 entrades per un total de 10,00 €, així com la gratuïtat per a xiquets que no tinguen complits el quatre anys.

Es pot consultar en aquest enllaç el text íntegre de les ordenances corresponents.